Archiwum wiadomości

Informujemy i zapraszamy do współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu, pt. „Samowystarczalność energetyczna regionu na polsko-niemieckim pograniczu” 06.10.2017 08:51

Projekt ma na celu pogłębienie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony środowiska i integracji społecznej.

Po stronie polskiej instytucją wiodącą jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz wspierający merytorycznie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Niemieckim partnerem jest Wyższa Szkoła Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde.

W ramach projektu planowane są trzy główne wydarzenia:

06.10.2017 r. - Rosenow i Ivenack (Niemcy)

Organizowany jest wyjazd studyjny do wsi bioenergetycznej w Ivenack oraz miejscowości aspirującej do takiego miana - Rosenow. Podczas wyjazdu zostaną przeprowadzone także wspólne warsztaty dotyczące aspektów praktycznego wdrożenia i funkcjonowania wsi bioenergetycznej.

12.10.2017 r. - Eberswalde (Niemcy)

Przeprowadzenie warsztatów w Eberswalde. Podczas wspólnych spotkań polscy i niemieccy specjaliści omówią i dokonają wymiany poglądów na temat uwarunkowań wdrożenia koncepcji miejscowości samowystarczalnych energetycznie.

13.10.2017 r. - Przelewice (Polska)

Przeprowadzenie seminarium w Przelewicach. Podczas seminarium polscy i niemieccy uczestnicy omówią i dokonają wymiany poglądów na temat uwarunkowań wdrożenia koncepcji miejscowości samowystarczalnych energetycznie, w szczególności po polskiej stronie Euroregionu Pomerania.

Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie www.energyautarky.zut.edu.pl.

Kierownikiem projektu jest dr Wojciech Zbaraszewski z Wydziału Ekonomicznego ZUT.

Więcej informacji o projekcie udziela:

dr Dawid Dawidowicz

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny

Katedra Analizy Systemowej i Finansów

tel. + 48 91 449 69 15

 Logo partnera - Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską - logo