Archiwum wiadomości

Nagroda dla dr inż. Sandry Paszkiewicz z Instytutu Inżynierii Materiałowej 24.05.2017 13:38

Dr inż. Sandra Paszkiewicz z Instytutu Inżynierii Materiałowej WIMIM została laureatką nagrody dla wybitnych młodych naukowców (CSTE Outstanding Young Researcher Award) przyznaną przez Radę Naukową czasopisma Composites Science and Technology (5-letni impact factor- 4,502, 50pkt wg listy MNiSW) na podstawie osiągnięć w opublikowanym artykule zatytułowanym „Synergetic effect of single-walled carbon nanotubes [SWCNT] and graphene nanoplatelets [GNP] in electrically conductive PTT-block-PTMO hybrid composites prepared by in situ polymerization”  (CSTE 118 (2015) pp.72-77), którego autorami są: S. Paszkiewicz, A. Szymczyk, X.M. Sui, H.D. Wagner, A. Linares, T.A. Ezquerra, Z. Roslaniec.

Nagroda obejmuje pokrycie kosztów podróży (travel grant) dla zwycięzcy, aby umożliwić odbiór nagrody podczas 21 Międzynarodowej Konferencji na temat Materiałów Kompozytowych (The 21st International Conference on Composites Materials (ICCM-21)), która będzie miała miejsce w dniach 20-25 sierpnia 2017 roku w Xi’an, Chiny. Laureat ma przyjemność odbioru  tablicy pamiątkowej podczas ceremonii wręczenia nagród.

Składamy serdeczne gratulacje!