Archiwum wiadomości

Nagroda naukowa Polskiej Akademii Nauk Wydziału IV Nauk Technicznych dla pani dr hab. inż. Pauliny Pianko-Oprych 20.12.2017 13:47

W dniu 19 października 2017 r. zebranie plenarne Wydziału IV Nauk Technicznych PAN zdecydowało o przyznaniu pani dr hab. inż. Paulinie Pianko-Oprych nagrody naukowej za cykl prac pt.:”Zastosowanie metod numerycznych (CFD i FEM) w Inżynierii Chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC”.

Istota osiągnięcia naukowego pani dr hab. inż. Pauliny Pianko-Oprych jest zawarta w cyklu 6 samodzielnych  i 14 współautorskich prac.

Myślą przewodnią cyklu jest wykazanie walorów aplikacyjnych obliczeniowej dynamiki płynów w odniesieniu do zagadnień inżynierii procesowej z uwzględnieniem problemów modelowania ogniw paliwowych.

Dokonano ilościowej oceny procesów transportu ciepła na drodze konwekcji i promieniowania oraz ich wpływu na stos ogniw typu SOFC.

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Sali lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród przez Dziekana pana prof. Antoniego Rogalskiego.

Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest badaczom polskim lub cudzoziemcom za wyróżniającą się opublikowaną twórczą pracę naukową lub cykl prac z dziedziny nauk technicznych reprezentowanych przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN.