Archiwum wiadomości

Nagrody Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka dla naukowców z ZUT-u 26.06.2017 14:00

Czterech naukowców z naszej uczelni otrzymało nagrody od Prezydenta Szczecina za najlepsze prace magisterskie, doktorskie i naukowe.

Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje w wysokości 5 000 złotych otrzymał mgr Mateusz Spychała - autor pracy magisterskiej pt. „System oraz metody bezpiecznego współdzielenia przestrzeni powietrznej między załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi” promotor pracy dr inż. Rafał Osypiuk, Wydział Elektryczny.

Wyróżnienie za najlepszą pracę ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje w wysokości 3 000 złotych otrzymał mgr Łukasz Przeniosło - autor pracy magisterskiej pt. „Uniwersalny inteligentny sterownik silników do zastosowań przemysłowych” promotor pracy dr inż. Michał Bonisławski,  Wydział Elektryczny.

Wyróżnienie za najlepszą pracę ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje w wysokości 3 000 złotych otrzymał mgr Paweł Krawczyk - autor pracy magisterskiej pt. „Ocena możliwości wykorzystania materiałów kompozytowych do zbrojenia betonów architektonicznych” promotor pracy dr hab. inż. Maria Kaszyńska prof. ZUT, Wydział Budownictwa i Architektury

Wyróżnienie za najlepszą pracę ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje w wysokości 2 000 złotych otrzymał mgr Krzysztof Lisowski – autor pracy magisterskiej pt. „Identyfikacja i różnicowanie rotawirusów w oparciu o analizę in silico wybranych fragmentów ich genomu oraz próba opracowania na tej podstawie wiarygodnego testu diagnostycznego” promotor pracy dr hab. inż. Paweł Nawrotek, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.