Archiwum wiadomości

Polish Journal of Chemical Technology – następny krok 19.06.2017 09:22

Miło nam poinformować, że jedyne czasopismo wydawane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie umieszczone na liście filadelfijskiej, Polish Journal of Chemical Technology, uzyskało kolejny sukces.

Jak wynika z opublikowanego przez Clarivate Analytics raportu JCR za 2016 uzyskało ono wzrost. wskaźnika Impact Factor z 0,575 do 0,725. Jest to wysoka wartość biorąc pod uwagę fakt, że jest to pismo drukujące prace z zakresu nauk technicznych. Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Uczelniane ZUT. Komitet Redakcyjny składa się z uznanych specjalistów z wielu krajów. Redaktorem naczelnym pisma jest prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk, a zastępcą dr hab. inż. Beata Zielińska. Obydwoje są pracownikami Katedry Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej. Swój wkład w sukces wniosła także pani prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska, wieloletni zastępca redaktora naczelnego. Pani Profesor zakończyła współpracę z pismem w związku z przejściem na emeryturę.

Gratulujemy redakcji i wydawnictwu sukcesu i życzymy dalszego wzrostu poziomu i jeszcze wyższych impakt faktorów.