Archiwum wiadomości

Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Szczecin 15.12.2017 10:29

W terminie do dnia 10 października 2017 r. wpłynęło do urzędu ogółem 35 wniosków, w tym 18 od studentów i 17 od doktorantów. Stypendium Prezydenta Miasta Szczecin otrzymało 4 studentów, w tym Paweł Grochocki z naszej uczelni (kierunek elektrotechnika) oraz 4 doktorantów, wszyscy z ZUT – Agata Wasak (dyscyplina naukowa biotechnologia), Adrian Antosik (dyscyplina naukowa technologia chemiczna (organiczna)), Agnieszka Kaczmarek (dyscyplina naukowa technologia chemiczna  (nieorganiczna)), Izabela Irska (dyscyplina naukowa inżynieria materiałowa).