Archiwum wiadomości

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów ZUT 19.12.2017 12:15

W dniu 13 grudnia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 następującym studentom:

  1. Agnieszka Skrzypulec – studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, Wydział Budownictwa i Architektury
  2. Katarzyna Natalia Skoczylas - studentka II roku studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, Wydział Budownictwa i Architektury
  3. Ewa Abrahamowicz - studentka I roku studiów drugiego stopnia na kierunku automatyka i robotyka, Wydział Elektryczny
  4. Ewelina Chołodowicz - studentka IV roku studiów pierwszego stopnia na kierunku automatyka i robotyka, Wydział Elektryczny
  5. Paweł Grochocki - student I roku studiów drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika, Wydział Elektryczny.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 645 stypendiów studentom z całej Polski.

Serdecznie gratulujemy