Archiwum wiadomości

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców przyznane dr inż. Małgorzacie Aleksandrzak z Katedry Fizykochemii Nanomateriałów WTiICh 03.01.2018 10:56

W dniu 12 grudnia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

W gronie 209 laureatów XII edycji konkursu znajduje się pani dr inż. Małgorzata Aleksandrzak zatrudniona w Katedrze Fizykochemii Nanomateriałów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, która będzie otrzymywała stypendium przez maksymalny możliwy okres 36 miesięcy.

Wyniki XII edycji