Archiwum wiadomości

Wyniki III Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych 27.11.2017 15:26

W dniach od 24 do 25 listopada 2017 roku w ZUT w Szczecinie po raz trzeci odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych.

Sesja została zorganizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopolskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT w Szczecinie oraz pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego. Była to jednocześnie IX Uczelniana Sesja SKN.

Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT w Szczecinie, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. i Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arkadiusz Terman.

Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: blok architektury i budownictwa, blok chemiczny, blok ekonomiczny, blok roślinno-przyrodniczy, blok techniczny oraz blok zwierzęcy.

Na tegoroczną sesję zgłosiło się 65 Studenckich Kół Naukowych nie tylko z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ale także innych ośrodków naukowych z całej Polski w tym z: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

W sumie nadesłano 100 streszczeń z czego 12 do bloku architektury i budownictwa, 16 do bloku chemicznego, 11 do bloku ekonomicznego, 14 do bloku roślinno-przyrodniczego, 20 do bloku technicznego oraz 27 do bloku zwierzęcego.

Członkami jury byli pracownicy naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.

dr Dawid Dawidowicz - pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWYCH

JURORZY - Blok Architektury i Budownictwa (referaty)

 • Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
 • Dr hab. inż. Jan Jurga, prof. nadzw.
 • Dr Katarzyna Utecht

JURORZY - Blok Chemiczny (referaty/postery)

 • Prof. dr hab. inż. Maria Swarcewicz
 • Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw.
 • Dr inż. Henryk Łącki

JURORZY - Blok Ekonomiczny (referaty)

 • Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska
 • Dr Anna Oleńczuk-Paszel
 • Dr inż. Arkadiusz Zmuda

JURORZY - Blok Roślinno-Przyrodniczy (referaty)

 • Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak
 • Dr hab. Dorota Jankowiak, prof. nadzw.
 • Dr Magdalena Szenejko

JURORZY - Blok Techniczny (referaty)

 • Dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw.
 • Dr inż. Zbigniew Szozda
 • Dr inż. Piotr Piela

JURORZY – Blok Zwierzęcy (referaty/postery)

 • Dr hab. inż. Robert Czerniawski, prof. nadzw.
 • Dr hab. inż. Paweł Nawrotek
 • Dr inż. Mariusz Raczyński

JURORZY – Blok interdyscyplinarny (postery)

 • Dr hab. inż. Arkadiusz Terman
 • Dr inż. Piotr Piela
 • Dr Katarzyna Utecht

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH BLOKACH TEMATYCZNYCH

Sekcja referatowa

Blok architektury i budownictwa

 • I Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Młodzi Inżynierowie PZITB - Ocena właściwości zapraw z udziałem mielonej stłuczki i nanokrzemionki, Ref: Katarzyna Skoczylas, Opiekun: mgr inż. Jarosław Strzałkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce - Studenckie Koło Naukowe „Mosteel” -Optymalizacja geometrii i przekrojów przęsła mostu stalowego o zadanych wymiarach w planie i obciążeniu, Ref: Michał Łaźniowski, Opiekun: dr inż. Małgorzata Abramowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie:

  • Studenckie Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych - Rola nowego przystanku kolejowego w obsłudze transportowej Krakowa oraz zagospodarowaniu przestrzennym, Ref: Małgorzata Stec, Anna Zawisza, Opiekun: dr inż. Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; 
  • Studenckie Koło Naukowe „Teleinformatyk” - Czujniki światłowodowe mikrostrukturalne do pomiarów starzeniowych konstrukcji mechanicznych, Ref: Sebastian Bałakirew, Opiekun: dr inż. Grzegorz Żegliński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Blok chemiczny

 • I Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza - Kontrola sprawności olfaktometru dynamicznego z zastosowaniem chromatografii gazowej – czyli jak łatwo i tanio można na co dzień zagwarantować wysoką jakość wyników uzyskiwanych metodą olfaktometrii dynamicznej, Ref: Aleksandra Mucha, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce - Studenckie Koło Naukowe „Pol-IM-er” - Piezoelektryczne nanowłókna o wysokiej porowatości do zastosowań w inżynierii tkankowej, Ref: Robert Jerzy Masny, Opiekun: dr inż. Beata Fryczkowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • III Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów - Skrining mikroorganizmów zdolnych do rozkładu ropy naftowej oraz nieorganicznych związków fosforu, wyizolowanych z gleby pochodzącej ze złóż ropy naftowej w Kazachstanie, , Ref: Marta Roszak, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Opiekun projektu: dr Ramza Berzhadova, Kazachski Uniwersytet Narodowy Al - Farabi w Ałmatach
 • Wyróżnienie

  • Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności - Wpływ aplikacji koktajlu fagowego na zmienność jakości mikrobiologicznej w żywności minimalnie przetworzonej na przykładzie wybranych produktów roślinnych, Ref: Aleksander Żuwalski, Opiekunowie: dr hab. inż. Stanisław Błażejak prof. nadzw., dr inż. Iwona Gientka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Studenckie Koło Naukowe Zapachowej Jakości Powietrza - Sposób prezentacji próbek a zmęczenie sensoryczne zespołu oceniającego zapach – czyli którą metodą lepiej prowadzić pomiary stężenia zapachowego?, Ref: Dominika Kłosin, Ewa Duber, Opiekun: dr inż. Małgorzata Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Studenckie Koło Naukowe “Alpha-Reaktywni” - Wytwarzanie mat nanowłóknistych metodą elektroprzędzenia i ocena właściwości mechanicznych, Ref: Marcin Michoń, Opiekun: dr inż. Marta Piątek-Hnat, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Blok ekonomiczny

 • I Miejsce - Studenckie Koło Analizy Gospodarczej i Innowacji - Szanse i zagrożenia inwestycyjne na przykładzie walut kryptograficznych, Ref: Julia Hoffmann, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Ekonomiczny w Szczecinie
 • II Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych - Analiza możliwości dojazdu studentów na kampus Politechniki Krakowskiej z Osiedla Akademickiego, Ref: Anna Magiera, Jakub Salach, Opiekun: dr. inż. Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyróżnienie

  • Studenckie Koło Naukowe Ogrodników - Metodyczne aspekty oceny rynku kwiaciarni w Polsce, Ref: Krystian Działkowski, Opiekun: dr Agata Jędrzejuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Studenckie Koło Naukowe Analizy Gospodarczej i Innowacji - Ocena wpływu instytucji ekonomii społecznej na proces rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych w środowiskach marginalizowanych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej w Rodzinie, Ref: Robert Grabowski, Opiekun: dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Blok roślinno-przyrodniczy

 • I Miejsce - Studenckie Koło Naukowe „Pol-IM-er” - Otrzymywanie i zastosowanie granulek celulozowych jako biodegradowalnych i długodziałających nośników nawozów mineralnych, Ref: Tobiasz Gabryś, Opiekun: dr inż. Beata Fryczkowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • II Miejsce - Studenckie Naukowe Koło Ichtiologów i Akwarystów - Czy rzeka Gowienica stanowi dobre miejsce dla rozrodu troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta l.)?, Ref: Jan Krzystolik, Opiekun: dr hab. inż. Adam Tański, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • III Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Fizjologów Żywienia Człowieka - Czy odchudzanie = zdrowie? Ocena wpływu zachowań żywieniowych mających na celu redukcję masy ciała na wybrane parametry gospodarki lipidowej. Badania modelowe, Ref: Krzysztof Godula, Opiekun: dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie - Studenckie Koło Naukowe Genetyki "Diversitas" - Polimorfizm linii wsobnych żyta różniących się występowaniem okrywy woskowej, Ref: Jan Bińkowski, Jakub Kubiś, Opiekun: dr hab. Beata Myśków, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Blok Techniczny

 • I Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Smart Autonomous Robots and Intelligent Systems - Działania badawczo-rozwojowe w zakresie technologii UAV, Ref: Marcin Nowosad, Konrad Kruk, Opiekun: dr inż. Rafał Osypiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • II Miejsce - Studenckie Koło Naukowo-Badawcze „GIS” -Wielokryterialna analiza lokalizacji elektronicznych tablic na przystankach MPK we Wrocławiu z wykorzystaniem GIS, Ref: Monika Chojwa, Opiekun: dr hab. Jan Blachowski, Politechnika Wrocławska
 • III Miejsce - Studenckie Koło Naukowe IEEE „STUDENT BRANCH” - Nowoczesny silnik elektryczny z magnesami trwałymi jako napęd pojazdów mobilnych, Ref: Paweł Grochocki, Opiekun: dr Piotr Szymczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie :

  • Studenckie Koło Naukowe Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Projektowych „CADM” -Pojazd inspekcyjny przystosowany do poruszania się w różnorodnym środowisku, Ref: Jakub Iwanowski, Jakub Skibiński, Katarzyna Korcaba, Karolina Łaski, Opiekun: dr inż. Marcin Królikowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Studenckie Koło Naukowe „Quaternion” - Opracowanie zracjonalizowanego algorytmu wyznaczania dwuwymiarowej dyskretnej transformaty kosinusowej dla N=8, Ref: Mateusz Raciborski, Opiekun: dr Galina Cariowa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Studenckie Koło Naukowe „WiWav” - Zdalnie sterowana latająca platforma jako element systemu monitoringu, Ref: Dawid Paleń, Joanna Lewandowska, Opiekun: dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Blok zwierzęcy

 • I Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych - Zastosowanie osłonki inseminacyjnej w cytologii krów w celu zmniejszenia inwazyjności metody, Ref: Magdalena Herudzińska, Opiekunowie: prof. zw. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, dr hab. Marek Gehrke, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • II Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Zootechników i Biologów, Sekcja Anatomii Zwierząt - Magistrala tętnicza głowy lwa afrykańskiego (Panthera leo): przebieg i podział wybranych odgałęzień tętnicy szyjnej zewnętrznej (arteria carotis externa) , Ref: Martyna Frątczak, Opiekun: dr hab. Marcin Komosa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • III Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów - Lekooporne szczepy Pseudomonass pp. wyizolowane od bydła domowego, Ref: Joanna Laskowska, Opiekun: dr hab. Jolanta Karakulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie:

  • Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych - Wpływ nadoponowego lub domięśniowego podawania GnRH na stan jajników u krów z anestrus, Ref: Aleksandra Kierbić, Opiekunowie: dr hab. Marek Gehrke, prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Studenckie Koło Naukowe Genetyków Zwierząt - Rola genu KIT w procesie melanogenezy, Ref: Jakub Kubiś, Opiekun: prof. zw. dr hab. Marek Kmieć, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Sekcja posterowa

Blok chemiczny

 • I Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Ligi Ochrony Przyrody - Siała baba czarnuszkę..., Ref: Monika Gawrońska, Marta Szalińska, Opiekunowie: dr inż. Elżbieta Huzar, dr inż. Alicja Wodnicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyróżnienie:

  • Studenckie Koło Naukowe Diagnostyków Stanu Środowiska Przyrodniczego - Wpływ długości podstawnika w kationie 1-alkilo-3-metyloimidazoliowym wybranych cieczy jonowych na aktywność enzymów glebowych, Ref: Jędrzej Zając, Opiekun: dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Studenckie Koło Naukowe „CommodityLab” - Migracja globalna w opakowaniach, Ref: Natalia Chmielewska, Natalia Darczuk, Opiekun: dr Renata Dobrucka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Blok interdyscyplinarny architektury i budownictwa , roślinno-przyrodniczy, techniczny

 • I Miejsce - Studenckie Koło Naukowe „Coal&Clay” - Projekt i budowa modelowego układu powerwall-bank energii, Ref: Paulina Kiełczykowska, Miłosz Olszewski, Opiekun: dr hab. Danuta Olszewska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

Blok zwierzęcy

 • I Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Zwierząt Doświadczalnych i Laboratoryjnych - Metody monitoringu populacji wilka szarego (Canis lupus) stosowane w Polsce, Ref: Katarzyna Wielgórska, Opiekunowie: dr inż. Beata Grzegrzółka, dr hab. Joanna Gruszczyńska, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • II Miejsce - Studenckie Koło Naukowe Miłośników Ptaków - Użytkowość nieśna emu (Dromaius novaehollandiae) w dwóch kolejnych sezonach reprodukcyjnych, Ref: Anna Bieryłło, Opiekun: dr hab. inż. Danuta Majewska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wyróżnienie: Studenckie Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, - Porównanie wyników użytkowości pierwiastek i wieloródek bydła rasy Angus, Ref: Filip Hilarski, Opiekun: dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.