Archiwum wiadomości

Zachodniopomorskie Noble rozdane 12.06.2017 08:59

Jest mi miło poinformować, że w dniu wczorajszym, Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki uhonorował Zachodniopomorskim Noblem 3 osoby z naszej uczelni.
  • Prof. dr hab. inż. Marka Grytę  z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej - w dziedzinie nauk technicznych;
  • Dr hab. inż. Mariusza Szymczaka z Wydziału nauk o Żywności i Rybactwa – w dziedzinie nauk rolniczych;
  • Dr inż. Jarosława Jankowskiego z Wydziału Informatyki - w dziedzinie nauk ekonomicznych. 

Wymienione osoby stanowią trzy z czterech, których kandydatury otrzymałem od Dziekanów Wydziałów i przekazałem do Kapituły Nagrody.

Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję!

W imieniu władz ZUT w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski, Prorektor ds. Nauki

Informacja o wydarzeniu na stronie Głosu Szczecińskiego