Archiwum wiadomości

Zaproszenie na uroczystość nadania godności doktora honoris causa profesorowi Joostowi Walravenowi 08.05.2017 14:45

Rektor i Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zapraszają pracowników i studentów na uroczystość nadania godności doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Profesorowi Joostowi Walravenowi

Uroczystość odbędzie się w dniu 22 maja 2017 roku o godz. 13:00 w Auli im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Szczecin, ul. 26 Kwietnia 10

Profesor Joost Walraven

Wybitny uczony, światowej klasy autorytet w zakresie konstrukcji betonowych i technologii betonu, prekursor wprowadzania nowych materiałów kompozytowych do światowego budownictwa,  koordynator ważnych międzynarodowych projektów badawczych, przewodniczący  i członek bardzo wielu  organizacji i komitetów międzynarodowych związanych z budownictwem betonowym, laureat prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Urodził się 6 lutego 1947 roku w Bredzie w Holandii. W 1972 roku uzyskał stopień MSc in Civil Engineering w Delft University of Technology, a w 1980 stopień naukowy doktora. W latach 1981-1985 pracował na stanowisku projektanta w Corsmit Consulting Engineers w Hadze. W 1985 roku został profesorem konstrukcji betonowych na Uniwersytecie Technicznym Darmstadt w Niemczech, a następnie od 1989 roku w Delft University of Technology. Opublikował ponad 450 prac naukowych w językach: holenderskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Wypromował 27 doktorów, w tym 22 w Holandii i 5 w Niemczech. W latach 2000-2002 sprawował prestiżową funkcję Prezydenta Międzynarodowej Federacji Konstrukcji Betonowych - FIB. Był liderem zespołu opracowującego  Eurokod 2: Konstrukcje betonowe (1998-2002), kierował Specjalną Grupą Działania SAG 5 - Nowy Model Code Konstrukcji Betonowych – przyjęty przez  FIB w 2011r. Przewodniczył Specjalnym Grupom zadaniowym FIB ds. betonów ultra wysokiej wytrzymałości zbrojonych  włóknami oraz  oceny istniejących konstrukcji. Uzyskał zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Kassel w Niemczech (2009 r.) oraz Honorowego Profesora Uniwersytetu w Shenzhen w Chinach (2013 r.). W 2002 roku został wyróżniony przez Politechnikę Krakowską Medalem za Zasługi. W uznaniu osiągnięć i zasług związanych z  prezydencją FIB w 2002 roku został Honorowym Prezydentem FIB Otrzymał Concrete Award (1991 r.) – za wybitny wkład w rozwój budownictwa z prefabrykatów betonowych oraz Freyssinet Medal FIB – za wybitny wkład w rozwój betonu konstrukcyjnego (2014 r.) Profesor Joost Walraven.  od lat utrzymuje ścisłe kontakty z polskim środowiskiem naukowym,  uczestnicząc w wielu konferencjach organizowanych w Polsce oraz współpracując z polskimi uczelniami technicznymi – w tym z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Nie do przecenienia jest Jego aktywny udział i merytoryczny wkład w budowaniu prestiżu organizowanej przez Wydział Budownictwa i Architektury cyklicznej Konferencji „Awarie Budowlane”