Aktualności DOFZ

Nabór wniosków w ramach POIR, Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" 13.06.2017 14:43

NCBiR opublikowało materiały dotyczące naboru wniosków do Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe
lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych,
w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Informacje o naborze

Termin realizacji konkursu: 18 września - 18 grudnia 2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Joanna Wójtowicz, 449-4118