Aktualności DOFZ

Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych przypomina o trwającym naborze na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach Programu POWER 02.09.2016 09:20

Do dnia 30 września 2016 r. można składać projekty w odpowiedzi na ogłoszony z dniem 27 czerwca 2016 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkurs w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Do dnia 9 września br. należy złożyć w Dziale Obsługi Funduszy Zewnętrznych Formularz zgłoszeniowy projektu dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania.

Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IP w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:Kadra@ncbr.gov.pl

Dodatkowych wyjaśnień ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885