Aktualności DOFZ

Indywidualne konsultacje projektowe dla Programu Południowy Bałtyk 04.10.2016 11:07

Regionalny Punkt Kontaktowy Europejskiej Współpracy Terytorialnej informuje o możliwości indywidualnych konsultacji projektowych w dniach 8-9 listopada 2016 roku w Szczecinie w ramach Programu Południowy Bałtyk. 

Ktokolwiek z Państwa ma pomysł na projekt i chciałby go zrealizować w Południowym Bałtyku, jest proszony o wypełnienie formularza z poniższego linka i przesłanie go do Wspólnego Sekretariatu, gdzie będzie dokładnie przeanalizowany i na indywidualnym spotkaniu w Szczecinie dokładnie skonsultowany. Z dotychczasowych obserwacji wynika, iż projekty skonsultowane przed złożeniem ich w formie pełnej aplikacji są zdecydowanie lepiej oceniane w procesie oceny przez ekspertów programu.

Należy tylko możliwie we wszystkich miejscach wypełnić formularz w języku angielskim. W następnej kolejności Wspólny Sekretariat wyznaczy dzień i godzinę konsultacji w Szczecinie. W przypadku pytań i problemów należy bezpośrednio kontaktować się z panią Anną Błeszyńską pod nr telefonu: 91/4467210 . Najlepiej, jeśli formularz wpłynie do Wspólnego Sekretariatu jeszcze w październiku.

 knowledgebank.southbaltic.eu/individual-consultations-meeting/

 

W dniach 15-16 listopada Program Południowy Bałtyk zaprasza wszystkich do Rostocku na ANNUNAL EVENT. Na stronie programu  southbaltic.eu//  oraz na stronie RPK www.ewt.wzp.pl tuż po posiedzeniu Komitetu Monitorującego będą opublikowane szczegóły wydarzenia, o których Punkt Kontaktowy będzie również dalej informował.

W trakcie wydarzenia w drugim dniu planowany jest  Match Meeting dla wszystkich instytucji poszukujących partnerów. Jeśli macie Państwo pomysł na projekt i brak Wam partnerów, należy powoli precyzować swoje plany, a Punkt Kontaktowy wkrótce poda dalsze informacje.