Aktualności DOFZ

Kolejne konkursy First Team, Homing oraz Powroty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 17.01.2017 09:31

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła trzeci konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY.

Do zdobycia jest łącznie ponad 24 mln zł.  Wnioski można składać do 15 marca 2017 r.

O środki pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą się ubiegać młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Szczegółowe informacje na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Dodatkowych informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Joanna Wójtowicz, tel. 41-18.