Aktualności DOFZ

Kolejny nabór projektów w Programie INTERREG VA w ramach osi priorytetowej I: Natura i kultura oraz II: Edukacja 06.09.2016 10:23

Z dniem 05 września br. rozpoczął się kolejny nabór projektów w Programie INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska i potrwa do 02 listopada br. do godz. 16.00. W tym czasie należy złożyć wniosek o dofinansowanie zarówno za pomocą elektronicznego systemu eMS (dostęp: www.ems-interreg5a.net), jak również w oryginale w formie papierowej wraz z Porozumieniem Partnerskim we Wspólnym Sekretariacie (WS) w Löcknitz.

Informacje o konkursie

Dodatkowych informacji udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885