Aktualności DOFZ

Konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” 15.05.2017 08:28

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin przeprowadzenia konkursu:  12 czerwca - 12 września 2017 r.

Więcej informacji

Dodatkowych informacji udziela Joanna Wójtowicz, 449-4118