Aktualności DOFZ

Konkurs na makro-innowacje MOTO POWER w temacie "Przetestowanie 5. poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji" 18.08.2017 12:34

Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych informuje, że w terminie od 15.09.2017 r. do 15.10.2017 r. planowany jest nabór projektów w konkursie MOTO POWER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-011/17.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa. Można otrzymać dofinansowanie na przygotowanie i przetestowanie programu kształcenia na 5. poziomie Polskich Ram Kwalifikacji na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Dodatkowych informacji ze strony Działu udziela Marzena Pietrzyk: 449 48 85