Aktualności DOFZ

Kolejny konkurs na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych w ramach POWER 02.02.2017 11:45

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Dodatkowych informacji ze strony Działu udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885