Aktualności DOFZ

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni 04.05.2017 10:31

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 kwietnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni.
 
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami.
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: kadra@ncbr.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Marzena Pietrzyk: 91 449 48 85