Aktualności DOFZ

Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego 19.04.2017 11:26

Uprzejmie informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego.
 
Pełna treść ogłoszenia oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami.
 
Jednocześnie IP informuje, iż przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17
 
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować do IP na adres poczty elektronicznej: MOTO@ncbr.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885