Aktualności DOFZ

Konkurs POIR, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" 18.09.2017 12:29

Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych przypomina, że w dniu 18 września br. rozpoczyna się ogłoszony przez NCBR nabór wniosków do

Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych,w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Szczegółowe warunki konkursu.

Opiekunem konkursu jest Joanna Wójtowicz, tel. 449 41 18, e-mail: joanna.wojtowicz@zut.edu.pl