Aktualności DOFZ

Konkurs POWER na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich 29.12.2016 14:09

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 28 grudnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem

Informacji ze strony Działu udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885