Aktualności DOFZ

Konkurs POWER na zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego 22.08.2016 13:22

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) ogłosiło konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-005/16 na opracowanie materiałów multimedialnych (e-zasobów) do języka obcego ukierunkowanego zawodowo.

Więcej informacji....

Informacji ze strony Działu udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885