Aktualności DOFZ

Konkurs RPO WZ 2014-2020 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 02.01.2017 12:54

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Zobacz więcej informacji

Więcej informacji o konkursie można otrzymać w Dziale Obsługi Funduszy Zewnętrznych Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85, pok. 224 Rektorat