Aktualności DOFZ

Konkurs RPO WZ Ochrona róznorodności biologicznej 05.07.2017 13:43

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej, mający na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.

 Numer konkursu: RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17

Strona internetowa konkursu

Informacji ze strony działu udziela pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85.