Aktualności DOFZ

Konkurs RPO WZ Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii 05.06.2017 12:56

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii.
Numer naboru: RPZP.02.12.00-IZ.00-32-KO1/17

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego),
  • Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

 

Więcej informacji o naborze

Informacji ze strony Działu udziela Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85.