Aktualności DOFZ

Konkurs RPO WZ Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody 23.11.2016 10:20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Więcej informacji o ogłoszonym konkursie na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dodatkowych informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85.