Aktualności DOFZ

Konkurs RPO WZ Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi 05.06.2017 12:59

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi.

Numer naboru: RPZP.02.09.00-IZ.00-32-KO1/17

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej.

Więcej informacji o naborze

Informacji ze strony Działu udziela Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85.