Aktualności DOFZ

Konkurs w ramach Programu Europa Środkowa Europejskiej Współpracy Terytorialnej 10.10.2017 09:56

OGŁOSZENIE NR 29/2017

Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia 9 października 2017 r.

 

w sprawie składania wniosków o finansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Europa Środkowa
Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2017 r. został ogłoszony trzeci nabór wniosków na projekty
w Programie Europa Środkowa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Termin naboru wniosków trwa od 21.09.2017 r. do 25.01.2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronach:

www.ewt.gov.pl

europasrodkowa.gov.pl

 

Podstawowe informacje związane z przygotowaniem wniosku:

  1. Przykłady działań możliwych do realizacji w ramach konkursu
  2. Maksymalny poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowalnych.
  3. Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych, w tym co najmniej dwóch z obszaru wsparcia.
  4. Obszar wsparcia obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację. Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo).
  5. Pakiet aplikacyjny wraz z podręcznikiem programu dostępny jest na ww. stronach. 

Wnioski składane są:

W formie elektronicznej poprzez system eMS dostępny na stronie internetowej

 Regulacje wewnętrzne ZUT:

  • przekazanie do dnia 08.01.2018  r. wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego projektu,
  • przekazanie do dnia 15.01.2018 r. ostatecznej wersji wniosku podpisanej przez autora projektu i kierownika jednostki ZUT.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w ODF: pani Marzena Pietrzyk, tel. 449 48 85, e-mail: mpietrzyk@zut.edu.pl

W kwestiach zatrudniania w ramach przygotowanych projektów proszę o kontakt z Działem Kadr.