Aktualności DOFZ

Konkurs w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego Europejskiej Współpracy Terytorialnej 11.10.2017 11:07

OGŁOSZENIE NR 30/2017

Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

z dnia 9 października 2017 r.

 

w sprawie składania wniosków o finansowanie projektów w ramach
Programu Operacyjnego Region Morza Bałtyckiego Europejskiej Współpracy Terytorialnej

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 października 2017 r. został ogłoszony trzeci nabór wniosków na projekty
w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.  

Termin naboru wniosków trwa od 05.10.2017 r. do 09.04.2018 r.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie:

www.ewt.gov.pl

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami związanymi z przygotowaniem wniosku:

  1. Ogłoszenie o naborze.
  2. Przykłady działań możliwych do realizacji w ramach konkursu.
  3. Maksymalny poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowalnych.
  4. W każdym z projektów wymagany jest udział partnerów z co najmniej 3 państw.
  5. Obszar wsparcia obejmuje: Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Niemcy (częściowo), Polskę, Danię.

 

Wnioski składane są:

W formie elektronicznej poprzez system BAMOS. Dostęp do internetowego systemu aplikacji można uzyskać po zakończeniu obowiązkowych konsultacji projektu z Sekretariatem Technicznym Programu.

W celu rozpoczęcia konsultacji, w terminie do 15 stycznia 2018 r. należy przesłać a project idea form (PIF) na adres idea@interreg-baltic.eu.

 

Regulacje wewnętrzne ZUT:

  • przekazanie do dnia 26.03.2018  r. wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego projektu,
  • przekazanie do dnia 04.04.2018 r. ostatecznej wersji wniosku podpisanej przez autora projektu i kierownika jednostki ZUT.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu z opiekunem konkursu w ODF: pani Marzena Pietrzyk, tel. 449 48 85, e-mail: mpietrzyk@zut.edu.pl

W kwestiach zatrudniania w ramach przygotowanych projektów proszę o kontakt z Działem Kadr.