Aktualności DOFZ

Konkurs WFOŚiGW na Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł RPO WZ 2014-2020 02.03.2016 08:38

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił w dniu 29.02.2016 r. konkurs nr RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16 w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Informacje na temat konkursu

Więcej informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Aneta Winnicka pod nr telefonu 449 4885