Aktualności DOFZ

Nabór na projekty w Programie Interreg Europa 02.03.2017 13:30

W dniu 01 marca 2017 r. został ogłoszony nabór wniosków na projekty w Programie Interreg Europa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współpraca międzyregionalna). 

Termin naboru wniosków trwa od 01.03.2017 r. do 30.06.2017 r.

Program Interreg Europa nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera projekty o charakterze miękkim.

Program umożliwia unowocześnienie polityk regionalnych oraz dzięki współpracy międzynarodowej, efektywniejsze i bardziej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych oraz krajowych.

Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Rezultatem przedsięwzięcia może być np. opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie. 

Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębienie wiedzy w następujących obszarach: Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna, Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.  

Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji z obszaru wsparcia (min. 3 partnerów, w tym 2 z różnych państw UE).

ZUT w Szczecinie jako jeden z partnerów projektu.  

Maksymalny poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Budżet (rekomendacja Wspólnego Sekretariatu): 1 – 2 mln Euro. 

Szczegółowe warunki konkursu

Dodatkowych informacji udziela Pani Marzena Pietrzyk: 449 4885, mpietrzyk@zut.edu.pl