Aktualności DOFZ

Nabór projektów "seed money" w Programie Południowy Bałtyk 12.01.2017 08:53

10 stycznia 2017 r. rozpoczął się nabór na projektów „Seed Money” w Programie Południowy Bałtyk.

Wsparcie w ramach projektów „Seed Money“ udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej. Środki projektu mogą zostać wykorzystanie m.in. na: poszukiwanie partnerów projektowych, wykonanie analizy rynku, warsztaty w celu określenia wartości bazowych wskaźników lub oszacowania zainteresowania potencjalnej grupy docelowej.

Wnioski można przygotowywać dla priorytetu  „Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu" oraz  „Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru”.

Nabór potrwa do 30 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o naborze oraz szczegółowe dokumenty dotyczące warunków konkursu są dostępne na stronie programu.

Jednocześnie przypominamy, że kolejny nabór wniosków dla projektów regularnych w ramach programu rozpocznie się już 22 maja 2017 r.

Dodatkowych informacji ze strony Działu udziela Marzena Pietrzyk, 449 4885.