Aktualności DOFZ

Nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa 11.05.2016 09:10

 

W dniu 26 kwietnia br. rozpoczął się II nabór projektów w Programie Interreg Europa Środkowa. Nabór jest jednoetapowy i potrwa do 23 czerwca 2016 r. 

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. w zakresie innowacji, strategii niskoemisyjnych, transportu czy efektywnego korzystania z zasobów naturalnych czy kulturowych). Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje wypracowanie rozwiązań, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).

Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej. Obszar programu obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo).

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych, w tym co najmniej dwóch z obszaru objętego programem. W projekcie można uczestniczyć jako partner, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych dla polskich instytucji).

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie programowej: europasrodkowa.gov.pl/item/416-drugi-nabor-projektow-programu-interreg-europa-srodkowa-otwarty. 

 Informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885