Aktualności DOFZ

Nabór projektów w Programie Południowy Bałtyk 11.05.2016 10:18

Z dniem 9 maja br. rozpoczął się II nabór projektów w Programie Południowy Bałtyk i potrwa do 17 czerwca br. 

Program wspiera współpracę transgraniczną i jego głównym celem jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki, czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.

Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej. Obszar programu obejmuje: Danię, Litwę, Niemcy (Meklemburgia-Pomorze Przednie), Polskę, Szwecję. Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej dwóch partnerów projektowych.   
W projekcie można uczestniczyć jako partner, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych dla polskich instytucji).     

Ponad to, jest możliwość skorzystania z wnioskowania w naborze na projekty tzw. „kapitału zalążkowego” („seed money”). W ramach projektu „seed money” można uzyskać wsparcie finansowe na wypracowanie właściwej koncepcji projektowej czy znalezienie partnerów projektowych zarówno za granicą, jak i w kraju. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w niniejszym naborze będą mieli szansę złożyć projekt w regularnym konkursie zaplanowanym na listopad. Nabór na projekty „seed money” odbędzie się 31 maja – 17 czerwca 2016r.  Nabór otwarty będzie dla wszystkich priorytetów. 

Szczegółowe informacje na temat ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie programowej: www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/program-interreg-v-a-polska-dania-niemcy-litwa-szwecja-poludniowy-baltyk-2014-2020/

Informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885