Aktualności DOFZ

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy 05.09.2016 11:22

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy

Numer naboru: RPZP.06.01.00-IP.02-32-K14/16

 

Informacje o konkursie

 

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885