Aktualności DOFZ

Nabór wniosków w trybie ciągłym na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody na rok 2017 02.01.2017 14:13

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym do wyczerpania środków na projekty z zakresu edukacji ekologicznej ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r. do 30 października 2017 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym na projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody. Zarząd informuje, iż nabór wniosków ma charakter otwarty i obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r. do 30 października 2017 r. Celem naboru jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych projektów z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony przyrody realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółowe informacje na temat przyjmowania, weryfikacji poprawności formalnej i oceny merytorycznej wniosków oraz przygotowania ich rozliczania zawierają dokumenty opublikowane na stronie internetowej. Zgodnie z obowiązującymi "Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie" za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu.

Zobacz więcej informacji o naborze

Informacji ze strony Działu Obsługi Funduszy Zewnętrznych udziela Pani Aneta Winnicka tel. 091 449 48 85, pokój nr 224 Rektorat