Aktualności DOFZ

Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 24.02.2016 11:20

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkursy w ramach programów: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY, finansowanych z funduszy strukturalnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/stypendia/ 

Osoba do kontaktu: Joanna Wójtowicz, tel. 449 4118