Aktualności DOFZ

Otwarcie naboru dla Funduszu Małych Projektów Interreg VA 09.12.2016 10:09

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, otworzyło w dniu 8 grudnia 2016 r. nabór dla projektów współfinansowanych z "Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja-Integracja-Współpraca", realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020.

Nabór dotyczy projektów realizowanych w latach 2017-2022 i prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

Celem Funduszu Małych Projektów jest umożliwienie "codziennych" transgranicznych spotkań i wspierania bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój strukturalny pogranicza. W szczególności wspierane są przy tym małe przedsięwzięcia służące poprawie współpracy w następujących dziedzinach: ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i integracji społecznej, równości kobiet i mężczyzn oraz uczenia się przez całe życie.

Projekty dofinansowane w ramach FMP mają za zadanie wspieranie nowych lub już istniejących kontaktów transgranicznych. Ich celem jest poprawa wzajemnego porozumienia, co jest podstawą dla rozwoju stabilnej współpracy w regionie.

Więcej informacji na temat konkursu

Dodatkowych informacji ze strony Działu udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885