Aktualności DOFZ

Otwarto nabór wniosków w Programie Operacyjnym Południowy Bałtyk 29.05.2017 11:23

22 maja 2017 r. ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Południowy Bałtyk.

Konkurs potrwa do 30 czerwca br. Wnioskodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na międzynarodowe przedsięwzięcia w czterech obszarach tematycznych.

W drugiej osi priorytetowej dofinansowanie mogą uzyskać projekty wspierające rozwój zielonych technologii, przyczyniające się do zmniejszenia zanieczyszczeń wód, gleby, powietrza w rejonie południowego Bałtyku, energii odnawialnych i alternatywnych źródeł energii.

W ramach trzeciej osi dotyczącej rozwoju usług transportowych, wspierane będą przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sieci transportu multimodalnego, poprawy usług w międzynarodowych sieciach transportowych czy rozwoju zielonych technologii dla tzw. „czystego” transportu.

Oś czwarta koncentruje się na rozwoju międzynarodowych rynków pracy. Kluczowe będą projekty mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie odpływom pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych (np. wymiany pracowników, staże międzynarodowe).

Instytucje pragnące zwiększyć swoje zdolności do współpracy na rynkach międzynarodowych mogą uzyskać wsparcie w ramach piątej osi priorytetowej. Adresowana jest ona zarówno do małych, lokalnych organizacji o małym doświadczeniu w realizacji projektów transgranicznych, jak też do organizacji, które chcą podzielić się swoim doświadczeniem i rozszerzyć sieci współpracy.

Decyzję o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie podejmie Komitet Monitorujący programu na posiedzeniu 8-9 listopada br.

Wnioskodawców zainteresowanych naborem na projekty z zakresu wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, informujemy, że będzie on prowadzony w okresie 13 listopada - 15 grudnia br.

Dodatkowych informacji udziela Marzena Pietrzyk: 91 449 4885