Aktualności DOFZ

Ruszył nabór projektów w Programie INTERREG VA 23.05.2016 10:03

Od 20 maja do 15 lipca 2016 r. można aplikować o środki na realizację partnerskich projektów z zakresu współpracy transgranicznej w Programie Interreg V-A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska/PRIORYTET 2: Transport i mobilność oraz PRIORYTET 4: Współpraca transgraniczna.

Informacje o naborze dla osi priorytetowej 2: Transport i mobilność

Informacje o naborze dla osi priorytetowej 4: Współpraca transgraniczna

Procedura wyboru projektów dla całego programu. 

Dostęp do generatora wniosków

Dodatkowych informacji ze strony działu udziela Marzena Pietrzyk: 449 4885