Aktualności DOFZ

Trwa konkurs na na "Projekty aplikacyjne" w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 18.10.2016 14:02

Dział Obsługi Funduszy Zewnętrznych informuje, że trwa konkurs ogłoszony przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).
Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne jest ukierunkowane na wspieranie projektów polegających na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Celem interwencji jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz  poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

Każdy projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, składającego się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna  jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/

Osoba do kontaktu: Joanna Wójtowicz, Tel. 449 41 18