Akty prawne ZUT dotyczące funduszy strukturalnych

BAZA AKTÓW PRAWNYCH ZUT

 

 • ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora ZUT z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad dotyczących trybu postępowania w procesie realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz kompetencje i obowiązki osób i komórek organizacyjnych"
 • ZARZĄDZENIE NR 86 Rektora ZUT z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych oraz sposobu realizacji i rozliczania projektów"
 • ZARZĄDZENIE NR 35 Rektora ZUT z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych oraz wykonujących inne prace finansowane ze źródeł pozabudżetowych (pozadotacyjnych)" 
 • ZARZĄDZENIE NR 2 Rektora ZUT z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad gospodarowania w Zachodniopomorakim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie środkami na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia lub o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi, bez względu na źródło fianansowania umów"
 • ZARZĄDZENIE NR 22 Rektora ZUT z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych z Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
 • ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora ZUT z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie "Zasad określających wysokość kosztów pośrednich w poszczególnych rodzajach działalności badawczej i podział narzutów kosztów pośrednich" 
 • ZARZĄDZENIE NR 36 Rektora ZUT z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 • ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora ZUT z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania stypendiów studentom studiującym na kierunkach zamawianych
 • ZARZĄDZENIE NR 78 Rektora ZUT z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium studentom kierunków zamawianych uczestniczących w projektach rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013
 • PISMO OKÓLNE NR 10 Rektora ZUT z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wdrożenia zaleceń audytora wewnętrznego wydanych po audycie wewnętrznym "Realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych"
 • PISMO OKÓLNE NR 4 Rektora ZUT z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wdrożenia zaleceń audytora wewnętrznego wydanych po audycie wewnętrznym "Wynagrodzenie pracowników uczelni zr środków pozadotacyjnych"
 • PISMO OKÓLNE NR 4 Rektora Zut z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie dokonywania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych