Ważne linki

LINKI DO STRON POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ 2014-2020)
 2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) 
 3. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR 2014-2020)
 4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC 2014-2020)
 5. Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)
 7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020)
 8. Europejska Współpraca Terytorialna (EWT 2014-2020)
 9. Aktualne programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:TEAM, Miedzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD), VENTURES, WELCOME, HOMING PLUS, POMOST, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY
 10. STRATEGMED - program strategiczny NCBiR
 11. DEMONSTRATOR+ - program krajowy NCBIR

 

LINKI DO STRON POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI:

 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 7. Portal Funduszy Strukturalnych
 8. Portal Innowacji
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 10. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 11. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 12. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
 13. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 14. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
 15. Portal Funduszy Europejskich
 16. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 17. Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)
 18. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)