Kontakt - Dział Kształcenia

Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw. 

tel. 91 433-99-76, 91 449-47-17, fax: 91 449-41-87,

e-mail: dzial.ksztalcenia@zut.edu.pl

Pion Prorektora ds. kształcenia 

 • mgr ALDONA CYRAN-KĘSICKA kierownik działu 91 433-99-76 091 449-47-17
 • mgr inż. MAŁGORZATA CISZEWSKA - MARCINKOWSKA - st. specjalista 91 449-43-39
 • mgr KAMILA ŚWIERKLAŃSKA - specjalista - 91 449 43 39
 • mgr inż. JOANNA WITKOWSKA specjalista 91 449-47-17 
 • mgr inż. SYLWIA POREDA st. specjalista 91 449-48-04
 • mgr inż. KINGA WOLNY specjalista 91 449-48-44
 • mgr inż. JUSTYNA ŻUK-BŁASZYK specjalista 91 449-44-71 - sekcja ds. standardów i jakości kształcenia
 • mgr ANITA MATYJASZCZYK specjalista 91 449-44-71 - sekcja ds. standardów i jakości kształcenia
 • mgr MAŁGORZATA NAZARKIEWICZ specjalista 91 449-44-71 - sekcja ds. standardów i jakości kształcenia 
 • mgr AGATA BRUSKA  st. specjalista 91 449-47-80 - sekcja ds. współpracy z zagranicą
 • mgr inż. ANNA GUZIENIUK specjalista 91 449-47-80 - sekcja ds. współpracy z zagranicą
 • mgr KATARZYNA STAWNA specjalista 91 449-47-80 - sekcja ds. współpracy z zagranicą
 • mgr inż. HANNA ZIELIŃSKA st. specjalista 91 449-40-80 - Biuro Karier