WYBORY

KOMUNIKATY

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

 

KOMISJA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

 

KOMISJA JEDNOSTEK POZAWYDZIAŁOWYCH

LpDataw sprawie
1 07.02.2012  Szczegółowego kalendarza czynności wyborczych organizowanych przez Komijsję Jednostek Pozawydziałowych  (PDF, 443 KB)  
207.02.2012  Trybu zgłaszania kandydatów na delegatów oraz czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów delegatów z grupy pracowników Jednostek Pozawydziałowych (PDF, 2.0 MB) , załacznik nr 1 (DOC, 252 KB) , załącznik nr 2 (DOC, 32 KB) , załącznik nr 3  (DOC, 32 KB)  
3 10.02.2012  Lista kandydatów na delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jednostek pozawydziałowych (PDF, 135 KB)    
4 14.02.2012  Przeprowadzenie głosowania uzupełniającego w celu wyborów delegatów Jednostek Pozawydziałowych (PDF, 869 KB) , załącznik nr 1 (DOC, 35 KB) , załącznik nr 2 (DOC, 32 KB)  
516.02.2012Wyników wyborów delegatów jednostek pozawydziałowych na zebranie uczelniane poświęcone wyborowi elektorów  (PDF, 0.9 MB)
611.05.2012Odnośnie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych organizowanych przez Komisję Jednostek Pozawydziałowych (PDF, 487 KB)
11.05.2012Odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na delegatów oraz czasie i miejscu przeprowadzenia wyborów delegatów (PDF, 2.3 MB) , załącznik nr 1 (PDF, 41 KB) , załącznik nr 2 (PDF, 42 KB) , załącznik nr 3 (PDF, 271 KB)
8Lista kandydatów na delegatów (PDF, 27 KB)    
923.05.2012Komunikat odnośnie przeprowadzenia głosowania uzupełniającego w celu wyboru delegatów Jednostek Pozawydziałowych z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu  (PDF, 1.3 MB)
1925.05.2012Komunikat wyników wyborów delegatów Jednostek Pozawydziałowych na zebranie uczelniane poświęcone wybraniu członków Senatu (PDF, 783 KB)


KOMISJA ZEBRAŃ UCZELNIANYCH

LpDataw sprawie
117.02.2012Terminów wyborów elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów
spośród delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
oraz spośród delegatów z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
(PDF, 123 KB)
217.02.2012Trybu zgłaszania kandydatów na elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów
spośród delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich
oraz spośród delegatów z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
(PDF, 158 KB)
329.02.2012 Wyników wyborów elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich (PDF, 180 KB)   
429.02.2012 Wyników wyborów elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (PDF, 178 KB)  
512.06.2012W sprawie terminów wyborów członków Senatu ZUT spośród delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz spośród delegatów z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (PDF, 175 KB)
612.06.2012W sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Senatu ZUT spośród delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz spośród delegatów z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (PDF, 215 KB)
725.06.2012W sprawie ogłoszenia listy senatorów spośród delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich (PDF, 179 KB)
827.06.2012W sprawie ogłoszenia listy senatorów spośród delegatów z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (PDF, 176 KB)