Energetyka

ENERGETYKA  - studia I stopnia (inżynierskie) S – stacjonarne, trwające 7 semestrów, prowadzone przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Studia na kierunku energetyka umożliwią zdobycie wykształcenia w dziedzinie pozyskiwania, przetwarzania, przesyłu i użytkowania energii.

Strategia rozwoju energetycznego Unii Europejskiej i Polski wskazuje, że energia będzie wytwarzana w źródłach zarówno scentralizowanych jak i coraz częściej w źródłach rozproszonych.
W związku z tym absolwenci tego kierunku będą niezbędni do projektowania, wytwarzania, eksploatacji i remontowania urządzeń energetycznych.

Przyszłość absolwenta:

• w siłowniach zawodowych (elektrowniach, elektrociepłowniach),

• w zakładach ciepłowniczych (np. SEC, WPEC itp.),

• w zakładach przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych,

• przy projektowaniu i eksploatacji siłowni wykorzystujących odnawialne i niekonwencjonalne źródła   energii,

• w auditingu energetycznym.