Harmonogram wypłat stypendiów w roku akademickim 2014/2015

HARMONOGRAM  WYPŁAT STYPENDIÓW  STUDENTÓW 

 w roku akademickim 2014/ 2015

 

Wypłata za miesiąc

 
 

Data złożenia list w  Dziale ds. Studenckich

 
Data przelania stypendiów na osobiste konta bankowe  

Data wypłat jednorazowych świadczeń w kasie ZUT

 
 

PAŹDZIERNIK  2014 r.                            

 
 

12.11.2014

 
 

20.11.2014

 
 

20.11.2014

 
 

LISTOPAD 2014 r.

 
 

12.11.2014

 
 

20.11.2014

 

 
 

20.11.2014

 

 
 

GRUDZIEŃ 2014 r.

 
 

05.12.2014

 
 

12.12.2014

 
 

12.12.2014

 
 

STYCZEŃ 2015 r.

 
 

08.01.2015

 
 

15.01.20145

 
 

15.01.2015

 
 

LUTY 2015 r.

 
 

06.02.2015

 
 

13.02.2015

 
 

13.02.2014

 
 

MARZEC 2015 r.

 
 

06.03.2015

 
 

13.03.2015

 
 

13.03.2015

 
 

KWIECIEŃ 2015 r.

 
 

09.04.2015

 
 

15.04.2015

 
 

15.04.2015

 
 

MAJ 2015 r.

 
 

08.05.2015

 
 

15.05.2015

 
 

15.05.2015

 
 

CZERWIEC 2015 r.

 
 

08.06.2015

 
 

15.06.2015

 
 

15.06.2015