Kierunki zamawiane

 


Kierunki zamawiane w 2010 roku w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

 

Czym są „kierunki zamawiane”?

Realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego program „kierunków zamawianych” - czyli strategicznych z punktu widzenia gospodarki - ma na celu zachęcenie młodych ludzi do studiowania na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni oraz  podniesienie jakości kształcenia.

 

Dlaczego kierunki techniczne?

Absolwenci nauk ścisłych są obecnie najbardziej pożądani przez pracodawców i odgrywać mogą istotną rolę w pobudzaniu rozwoju tych gałęzi gospodarki, które mają szczególny wpływ na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej Polski. Badania rynku pracy w Polsce potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym - przewiduje się, że liczba absolwentów tych studiów w przyszłości będzie deficytowa na rynku pracy.

 

Kierunki zamawiane w ZUT w 2010 roku

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał dofinansowanie do wniosku pt. „Uatrakcyjnienie kształcenia i zapewnienie wyższej jego jakości na kierunkach inżynieria materiałowa i fizyka techniczna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).

W wyniku przyznanych środków dofinansowanie otrzymały następujące kierunki studiów: inżynieria materiałowa (studia stacjonarne I i II stopnia) oraz fizyka techniczna (studia stacjonarne I stopnia). 

http://rekrutacja10.zut.edu.pl/isr/faces/WelcomePage.jsp


Korzyści ze studiowania na kierunkach zamawianych

 - 1.000 zł stypendium motywacyjnego, wypłacanego przez 10 miesięcy w roku,

- program wyrównawczy z matematyki i fizyki,

- uczestniczenie w wyjazdach oraz udział krajowych i zagranicznych targach,

- zwiedzanie zakładów pracy, instytutów badawczych w kraju i za granicą,

- uczestniczenie w wykładach gościnnych wykładowców z innych uczelni z kraju i zagranicy,

- uczestniczenie w wykładach, prezentacjach i warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli firm,

- możliwość uzyskania certyfikatu SolidWorks (inżynieria materiałowa), oraz uprawnień SEP (fizyka techniczna),

- staże w zakładach pracy dla 2 studentów (na każdym z kierunków).

 

Kto otrzyma  stypendium motywacyjne?

Mamy dla Was:

·         20 stypendiów - inżynieria materiałowa (studia stacjonarne I stopnia),

·         10 stypendiów -  inżynieria materiałowa (studia stacjonarne II stopnia),

·         15 stypendiów - fizyka techniczna (studia stacjonarne I stopnia).

Stypendium przyznawane jest najlepszym - na pierwszy rok studiów kryterium stanowią oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach następnych – pod uwagę będą brane oceny ze studiów.

 

 

Studiowanie jest drogie? Martwią cię koszty utrzymania?

Zapomnij o tym i zdobywaj wiedzę inżynierską na jednym z kierunków zamawianych!!!

Rozpoczynając studia na: inżynierii materiałowej lub fizyce technicznej o specjalności: technologie energii odnawialnej masz szansę otrzymywać 1000 zł stypendium co miesiąc! Zaplanuj swoją przyszłość już dziś i daj sobie szansę na studiowanie kierunków strategicznych dla gospodarki.

Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności podczas  płatnych staży, podnoś swoje kwalifikacje przez dodatkowe uprawnienia i certyfikaty, poznawaj rynek pracy i potencjalnych pracodawców już podczas studiów. Nie czujesz się mocny z fizyki i matematyki? Czekają na Ciebie bezpłatne zajęcia wyrównawcze.

To wszystko zapewni Ci studiowanie na inżynierii materiałowej lub fizyce technicznej o specjalności: technologie energii odnawialnej.  Już dziś zorientuj swoją karierę zawodową na rozwój innowacyjnych technologii.   


Drogie Panie - inżynieria materiałowa i fizyka techniczna o specjalności: technologie energii odnawialnej to nowoczesne kierunki dla Was!
Czy dobrymi inżynierami mogą być tylko mężczyźni? Drogie Panie, udowodnijcie że nie - studiując na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie! Rozwój innowacyjnych technologii nie wymaga już tężyzny fizycznej, ale interdyscyplinarnej wiedzy, kreatywności, umiejętności projektowych i odrobiny intuicji; to rozwój, który dokonuje się w nowoczesnych laboratoriach, centrach badawczo – rozwojowych  czy biurach projektowych - idealnych miejscach pracy dla młodych „inżynierek”.

Zachęcamy Panie i Panów do podjęcia studiów na jednym powyższych kierunków zamawianych, bowiem wykształcenie techniczne to nie tylko prestiż społeczny, zdobywanie dodatkowych uprawnień, ale również ogromna satysfakcja i przyczynek do błyskotliwej kariery zawodowej.